Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Avoimet työpaikat

Ilmoitukset avoimista työpaikoista listautuvat sivulle automaattisesti. Jos lista on tyhjä, organisaatiossamme ei tällä hetkellä ole avoimia työpaikkoja.

 

 • Erikoistutkija - ekosysteemimallintaja
  Oletko kiinnostunut ekosysteemien toiminnasta? Mietitkö ilmiöitä sekä yksityiskohtien että kokonaisuuden kannalta? Haluatko ottaa vastuuta hankkeiden päätutkijana ja projektipäällikkönä? Haemme erikoistutkijaa (ekosysteemimallintajaa) monipuolisiin tutkimustehtäviin vakituiseen työsopimussuhteeseen. Tutkimustyössämme lisäämme ymmärrystä ja tuotamme ratkaisuja, jotka nopeuttavat murrosta ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja rikastuttavat luonnon kirjoa. Tutkimuksesi koskee maa- ja vesiekosysteemien kasvihuonekaasutaseita ja ainevirtoja (esim. hiili, typpi) erilaisilla alueellisilla tasoilla (intensiivipaikat, valuma-alueet ja laajemmat alueet). Tehtäviisi kuuluu tiedon kerääminen, tilastollisten ja prosessipohjaisten mallien soveltaminen ja kehittäminen sekä skenaarioanalyysi, mukaan lukien maankäytön ja ilmastonmuutoksen vaikutusten arviointi. Toimit yhteistyössä SYKEn ja muiden koti- ja ulkomaisten tutkimuslaitosten poikkitieteellisten ryhmien kanssa. Näiden tiimien kanssa kirjoitat tieteellisiä julkaisuja ja asiantuntijaraportteja. Edistät myös ulkopuolisen rahoituksen saamista ja johdat omia tutkimushankkeita ryhmämme kansainvälisessä tutkimusympäristössä. Lisäksi osallistut mallinnuksen kehittämiseen SYKEssä. Lopullinen tehtävänkuva määräytyy valittavan henkilön osaamisen ja kokemuksen perusteella. Tehtävä on sijoitettu SYKEn biodiversiteettikeskukseen, Helsingin toimipaikkaan, missä työskentelemme monitilaympäristössä.
 • Erikoistutkija - järvikunnostus
  Haemme erikoistutkijaa monipuolisiin vesistöjen kunnostuksen tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin vakituiseen työsopimussuhteeseen. Tehtäväsi on kehittää, suunnitella ja johtaa järvien kunnostukseen liittyvää tutkimusta SYKEssä. Pääset kehittämään vesistöjen kunnostusmenetelmiä ja edistämään vesistökunnostuksen soveltamista osaksi kansallista vesienhoidon suunnittelua ja kiertotalouden ratkaisuita. Saat suunnitella, koordinoida ja toteuttaa monitieteellisiä kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita liittyen kunnostuksen ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten arviointiin yhdessä eri alojen tutkijoitten ja asiantuntijoitten kanssa. Lisäksi tehtävänäsi on ideoida, käynnistää ja koordinoida kansallisen vesistökunnostusverkoston toimintaa tukevaa tutkimusta sekä hakea rahoitusta tutkimushankkeisiin. Toimit aktiivisesti kansainvälisissä verkostoissa sekä yhteistyössä kansainvälisten tutkimus- ja yrityskumppanien kanssa sekä edistät sidosryhmäyhteistyötä. Tehtävä on sijoitettu SYKEn vesikeskukseen. Toimipaikaksi voidaan sopia joko Helsinki, Jyväskylä tai Oulu tehtävään valittavan toivomuksen mukaan.
 • Erikoistutkija – Globaalien vesikysymysten kestävät ratkaisut
  Haemme erikoistutkijaa toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen. Erikoistutkijana johdat tutkimushankkeita ja kehität alasi osaamista osana Globaalit vesikysymykset -ryhmää. Julkaisutoimintasi on tieteellisesti korkeatasoista, yhteiskunnallisesti vaikuttavaa ja vahvistat kansainvälistä verkostoitumista sekä ulkopuolista rahoituspohjaa tutkimusalueellasi. Tutkimus- ja kehitystoiminnallasi tuet mm. Suomen vesialan kansainvälisen strategian kestävyystavoitteiden ja YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman (Agenda 2030) tavoitteiden toteutumista. Tehtävä on sijoitettu ensisijaisesti Helsingin toimipaikkaan, mutta voit esittää toiveesi SYKEn toimipaikkoihin sijoittumisesta. SYKEllä on toimipaikat Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.
 • Hydrologi / hydrogeologi - Alueellinen pohjavesimallinnus (hakua jatkettu)
  Haemme hydrologia tai hydrogeologia määräaikaiseen työsopimussuhteeseen 1.8.2020-31.7.2021. Tehtävänäsi on SYKEn vesistömallijärjestelmän (www.ymparisto.fi/vesistoennusteet) alueellisten pohjavesimallien suunnittelu ja kehittäminen. Tehtäviisi kuuluu mallijärjestelmän käyttö erilaisissa arvioinneissa sekä valtakunnallisen kuivuus- ja pohjavesitilannekuvan sekä alueellisten pohjavesiennusteiden tuottaminen. Pääset kehittämään ja toteuttamaan laskentajärjestelmiä vesivarojen kestävän käytön ja suunnittelun tarpeisiin. Vesistömallijärjestelmällä ennustetaan ja seurataan reaaliajassa vesistöjen tulvia, veden korkeuksia ja virtaamia, lumen määrää, haihduntaa, maankosteutta, pohjavesivarastoja, valuntaa. Tulva-, aluesadanta- ja lumikuormavaroitukset ovat järjestelmän tuotteita. Järjestelmällä lasketaan myös Suomen vesistöjen ja Itämeren ravinnekuormitusta. Käyttöjärjestelmäympäristönä on Linux. Käytettyjä ohjelmointikieliä ja tekniikoita ovat mm. Fortran, shell-skriptaus (bash), SQL, Python, PHP, Perl ja HTML. Tehtävä on sijoitettu SYKEn vesikeskukseen. SYKEllä on toimipaikat Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa. Voit esittää toiveesi toimipaikkoihin sijoittumisesta.
https://haku.valtiolle.fi/
Julkaistu 5.7.2013 klo 13.37, päivitetty 1.7.2020 klo 8.07
Aihealue: