Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Sykeläiset bloggaa

Ratkaisuja-blogi

  • Jari Lyytimäki: Liikkumattomuus on ympäristönkin ongelma
    13.5.2019 8.47 Onko syytä patistella kansalaisia ylös, ulos ja liikkumaan, kun ulkoilman epäpuhtaudet ovat suurin terveyshaittoja aiheuttava ympäristöongelma? Suomalaiset menettävät vuosittain arviolta 20 000 tervettä elinvuotta ulkoilman pienhiukkasten takia.Ulkona altistumme myös ympäristömelulle, joka on arvioitu toiseksi merkittävämmäksi ympäristön terveyshaitaksi. Melualueilla asuu miltei miljoona suomalaista. Puhumattakaan siitä, että Pohjolan oloissa lenkkeilijän luontopolku on usein liukas ja pimeä.

Havaintoja-blogi

  • Sampo Soimakallio: Suomen metsien vertailutaso selkeytyy vaiheittain
    22.5.2019 12.46 Metsät ja muu maankäyttösektori kytketään Euroopan unionissa vuosia 2021–2030 koskeviin ilmastovelvoitteisiin LULUCF-asetuksella. Metsien osalta tämän kytkennän keskeinen elementti on niin sanottu vertailutaso. Suomen EU-komissiolle toimittamassa esityksessä metsien vertailutasosta on tunnistettu tarkentamisen tarvetta. Sampo Soimakallio kertoo blogissa tekemästään havainnosta ja esittää karkeita arvioitaan aiheeseen liittyen.

SYKEn muut blogit

Sykeläisten kaikki blogikirjoitukset omissa ja muiden blogeissa

Julkaistu 30.8.2016 klo 18.18, päivitetty 23.11.2018 klo 10.33
Kohderyhmä: