Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Alger har observerats på Finska viken. Innehåller modifierad Copernicus-data, SYKE (2020). Satellitbilder finns i SYKEs TARKKA-tjänst.

Mängden blågrönalger har ökat både i havsområden och i insjöar

Riksomfattande algöversikt 16.7.2020
Blågrönalger har observerats i större mängder än förra veckan både i havsområden och i insjöar, men jämfört med tidigare år är mängden observationer fortfarande mindre än i genomsnitt. Mängden blågrönalg är vanligtvis som störst i slutet av juli och i början av augusti. Rikliga eller ytterst rikliga algmängder har endast observerats på tre officiella observationsplatser i insjöar. Vid kusternas och skärgårdarnas observationsplatser har rikliga algmängder endast observerats på fyra ställen.

Vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

EU query

Berätta din åsikt om förbättring av tillståndet i vattendragen!
Påverka EU-politiken genom att berätta vad du anser att man ska göra för att förbättra tillståndet i havsområdet, kusten samt i åar och sjöar. 

SYKE 25 år

 

För en hållbar miljö och ett hållbart samhälle i redan 25 år
SYKE fyller 25 år! Vår tvärvetenskapliga forsknings- och utvecklingscentral stödjer beslutsfattandet med nödvändig information och tvärvetenskaplig kompetens. Tillsammans med våra samarbetspartner tar vi fram lösningar till brännande samhällsfrågor och bygger upp en hållbar framtid.

”En av Miljöcentralens viktigaste uppgifter är att ta fram information och se till att den används”

SYKE INSTAGRAM

sykeresearch
 

Publikationer

EEA_climate_adaptation_publication_125pxSYKEs resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter.

Alla publikationer