Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Aktuellt

Nyaste pressmeddelan

Luontoaskel hyvinvointiin

Mer grönsaker och kontakt med naturen, mindre matsvinn – en ny verksamhetsmodell för daghemmen

9.12.2019
Barn tycker om grönsaker, frukt och bär som de själva odlat och tillrett. Daghem kan minska matsvinnet genom långsiktigt samarbete och planering. Barnen kan få mer kontakt med naturen genom långa utflykter i naturen, genom att plantera och sköta om grönsaker och genom att de får leka med naturmaterial, mull och vatten i naturen. Detta framgår av projektet Natursteg mot välfärd, där man tillsammans med daghemmens fostrings- och matservicepersonal sökte metoder att stödja barnens välfärd och en hå
Mera pressmeddelanden

Nyaste nyheter

Bilder Artem Stolpovsky.

Nätverket av naturskyddsområden i Barentsregionen har kompletterats med två nya områden i nordvästra Ryssland

9.12.2019
I Ryssland har det inrättats två nya naturskyddsområden nära gränsen mot Finland. På halvön Zaonezje i Karelen har det inrättats ett naturminnesmärke och i Archangelsk ett större skyddsområde.
Finländare har aktivt deltagit i det internationella forskningssamarbete som ligger till grund för beslutet att inrätta skyddsområdena.
Mera nyheter

Facebook.com/syke.fi 

Instagram

Publicerad 6.5.2013 kl. 15.49, uppdaterad 29.10.2019 kl. 13.52