Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

© Kuva: Kirsi Järvenranta Luke

Peltojen vesistövaikutuksien vähentämiseen tarvitaan useita menetelmiä

SYKEn ja Luonnonvarakeskuksen tiedote 19.9.2019 
Peltoviljelyn ravinnevirtojen hallinta on monista osatekijästä muodostuva kokonaisuus, jossa yhdellä kuormitusta vähentävällä tekijällä ei ole ratkaisevaa roolia. Juuri päättynyt Kiertovesi-hanke toi uutta tietoa peltoviljelyn ravinnevirroista ja ravinteiden kulkeutumisesta vesistöihin sekä ravinnekuormituksen hallinnasta.

uusin blogi

Noora Veijalainen ja Tanja Dubrovin
 

Noora Veijalainen ja Tanja Dubrovin: Monien järvien säännöstelylupia on tarpeen tarkistaa ilmastonmuutoksen takia

Järvien säännöstelylupia on jo alettu tarkistaa niin, että ne ottavat paremmin huomioon erilaiset vesiolosuhteet. Lupien muuttaminen on kuitenkin työlästä, kirjoittavat Noora Veijalainen ja Tarja Dubrovin Ratkaisuja-blogissaan.

Uusin uutiskirje

Sulkavanjärvi
© Kiuruveden kaupunki

Vesistökunnostusverkoston uutiskirje 5/2019 Lue miten Pohjois-Savossa tuodaan vesistötietoutta esille viestinnän keinoin. Uutiskirjeessä kerrotaan myös mm. siitä miten vedenlaatuongelmat ja rakentaminen haittaavat kalojen lisääntymistä rannikolla ja mikä on vesien tila Suomessa.

Kaikki uutiskirjeet

Vesitilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Tuleva viikko on vähäsateinen, vedenpinnat ja virtaamat eivät nouse
(Tulvakeskus 23.9.)
Pohjaveden pinnat laskevat vielä (20.9.)
Sisävesien pintalämpötilat laskemassa (18.9.) Lue lisää

Maisemapäivä

Arkimaisemat ja vesi maisemapäivän teemoina

Sunnuntaina 20.10. vietetään kansainvälistä maisemapäivää, jonka teemana tänä vuonna on Euroopan laajuisesti maisema ja vesi. Teemalla halutaan kiinnittää huomiota veden arvoon maisemassa. Millaisin kaikin tavoin vesi onkaan osa sinun arkimaisemaasi? Valokuvaa maisemia ennakkoluulottomasti. Jaa kuvat Instagramissa tunnisteella #arkimaisema

UUSI POLICY BRIEF

Kaivostoiminta kestäväksi
Vähähiilisen yhteiskunnan mahdollistavat uusiutuvien energioiden tekniikat tarvitsevat metalleja. Metallien louhinta myös Suomessa on viime vuosina moninkertaistunut. Kaivostoiminnan kestävyyden eteen on edelleen tehtävä työtä.

Tapahtumat

  • Suomen ekosysteemiobservatorion tulevaisuuden suuntaviivat –työpaja 7.10.2019 klo 9.00
    Sidosryhmätapaamisessa keskustellaan kehitteillä olevan Suomen ekosysteemisobservatorion aineistotarpeista, luonnontilan seurannan ja tutkimuksen menetelmistä sekä itse järjestelmän toteutuksesta.
  • meritulva kauppatorilla 2005 Tulva-, pato- ja vesienhoitopäivät 19.11.2019 klo 9.00
    Päivät järjestetään tänä vuonna Tampereella 19.-20.11.2019. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan ja keskustelemaan tulvariskien hallinnan, patoturvallisuuden ja vesienhoidon ajankohtaisista asioista.
Lisää tapahtumia

Uusi vesien tila-arvio

Järvien ja jokien tila pääosin ennallaan, rannikkovesien tila heikentynyt

Uusi arvio Suomen pintavesien ekologisesta tilasta osoittaa, että järviemme pinta-alasta 87 prosenttia ja jokivesistämme 68 prosenttia on hyvässä tai erinomaisessa tilassa. Rehevöityminen on edelleen suurin ongelma. Sisävesien tila ei ole muuttunut merkittävästi vuodesta 2013, joskin paikoin on havaittavissa lievää paranemista. Suomenlahden tila on parantunut, mutta rannikkovesien tila ei ole pääosin saavuttanut hyvää tilaa. Pohjavesien riskit eivät ole lisääntyneet.

Ilmastodieetti-laskuri

Suomen ympäristökeskuksen kehittämä Ilmastodieetti auttaa tunnistamaan, mistä arjen hiilijalanjälki syntyy ja miten sitä voi pienentää. Laske oma ilmastovaikutuksesi Ilmastodieetti.fissä.

Uusimmat tieteelliset artikkelit ja julkaisut

löytyvät Twitteristä: