Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Astiakokeessa selvitettiin orgaanisten haitta-aineiden kulkeutumista jätevesilietteestä kauranjyviin. © Kuva Kari Ylivainio

Jätevesilietteen pitkäaikaisesta fosforilannoitusvaikutuksesta ja käyttöön liittyvistä riskeistä uutta tutkimustietoa

Tiedote 17.9.2020
Jätevesilietteet sisältävät runsaasti ravinteita ja lietteestä 40 prosenttia hyödynnetäänkin nykyään lannoitteena maataloudessa. Jätevesilietteen hyödyntämiseen lannoitteena vaikuttaa kuitenkin voimakkaasti epätietoisuus sen sisältämistä haitta-aineista sekä niiden mahdollisesta siirtymisestä ruokaketjuun ja vaikutuksista ympäristöön. Luonnonvarakeskuksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Ruokaviraston PProduct-yhteishankkeessa selvitettiin lietefosforin pitkäkestoista lannoitusvaikutusta sekä tutkittiin raskasmetallien sekä tiettyjen orgaanisten haitta-aineiden kertymistä viljelykasveihin.

uusin blogi

 

Paula Kivimaa ja Marja Helena Sivonen: Energia- ja ilmastopolitiikkaan tarvitaan uudenlaista avointa turvallisuusajattelua

Ehdotamme energia- ja ilmastopolitiikkaan uudenlaista avoimempaa turvallisuusajattelua. Siinä tulee huomioida vähähiilisen, uusiutuviin energialähteisiin pohjautuvan energiajärjestelmän positiiviset ja negatiiviset turvallisuusvaikutukset sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit, kirjoittavat Paula Kivimaa ja Marja Helena Sivonen Ratkaisuja-blogissaan.

Uusin uutiskirje

Retkeilijöitä tauolla
Ruskaretkeiljät pitävät taukoa Saanan rinteella. Kuva Riku Lumiaro.

Luonnon kirjo 3/2020 kertoo suomalaisten luontosuhteesta, Suomen luonnon päivän viettämisestä lauantaina 29.8.2020, luontorunokilpailusta, Pelasta pörriäinen -kampanjasta, NOUSU-vaelluskalahankkeesta, virtuaalivierailuista luomutiloille sekä lukion opetussuunnitelman uudistamisesta.  

Kaikki uutiskirjeet

Vesitilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Jokien vedenkorkeudet laskevat tai pysyvät nykytasoillaan (Tulvakeskus 22.9.)
Pintavedet lähellä ajankohdan keskimääräistä lämpötilaa (18.9.)
Lue lisää

UUSI POLICY BRIEF

 

SYKE Policy Brief: Ympäristövaikutukset on huomioitava ravitsemussuosituksissa
Kasvisten, palkokasvien ja kalan osuuden lisääminen ruokavaliossa auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta ja vesistöjen rehevöitymistä sekä luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä.
Kaikki SYKEn Policy Briefit

Uusi julkaisu

Good practices for take-back and disposal of unused pharmaceuticals in the Baltic Sea region. Clear Waters from Pharmaceuticals (CWPharma) Activity 4.1 Report

Raportti kokosi tietoa ja hyviä käytäntöjä käyttämättömien ihmis- ja eläinlääkkeiden sekä muun lääkejätteen keräämiselle ja hävittämiselle Itämeren alueella.

syke 25 vuotta

 

Kestävämmän ympäristön ja yhteiskunnan puolesta jo 25 vuotta
SYKE täyttää 25 vuotta! Monialainen tutkimus- ja asiantuntijalaitoksemme tarjoaa julkiseen ja yksityiseen päätöksentekoon välttämätöntä tietoa ja monitieteistä osaamista. Yhdessä kumppaneidemme kanssa ratkaisemme yhteiskunnan polttavia kysymyksiä ja rakennamme kestävää tulevaisuutta.

Tapahtumat

  • Kuntien luontotyötä tukevan verkoston aloitustapaaminen 24.9.2020 klo 9.00
    Luonnon monimuotoisuuden merkitys ja sen turvaamisen tarve on tunnistettu yhä laajemmin. Ratkaisut luonnon muotoisuuden turvaamiseksi ovat usein paikallisia. Kunnilla on kykyä ja halua tehdä monipuolisia ja tavoitteellisia luonnon monimuotoisuutta turvaavia toimia ja tätä työtä tukemaan perustetaan kuntien toiveesta nyt yhteistyöverkosto.
Lisää tapahtumia

Uusimmat tieteelliset artikkelit ja julkaisut

löytyvät Twitteristä: