Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

SYKE Policy_Brief: Lääke-kuorma ympäristöön

SYKE Policy Brief: Ympäristöön päätyvää lääkekuormaa voidaan vähentää

Uutinen 16.5.2019
Lääkkeiden käytön lisääntyessä on riski, että lääkejäämiä päätyy jätevedenpuhdistamoille entistä enemmän. Ne voivat olla haitallisia esimerkiksi kaloille, ja ne voivat päätyä jätevesilietteen mukana myös maaperään. SYKEn uuden Policy Brief -julkaisun mukaan ympäristöön päätyvää lääkekuormaa voidaan vähentää ottamalla käyttöön kehittyneempiä puhdistustekniikoita ja vähentämällä lääkehukkaa  Lue lisää

uusin blogi

Bloginosto_Soimakallio_556px

Sampo Soimakallio: Suomen metsien vertailutaso selkeytyy vaiheittain

Metsät ja muu maankäyttösektori kytketään Euroopan unionissa vuosia 2021–2030 koskeviin ilmastovelvoitteisiin LULUCF-asetuksella. Metsien osalta tämän kytkennän keskeinen elementti on niin sanottu vertailutaso. Suomen EU-komissiolle toimittamassa esityksessä metsien vertailutasosta on tunnistettu tarkentamisen tarvetta. Sampo Soimakallio kertoo blogissa tekemästään havainnosta ja esittää karkeita arvioitaan aiheeseen liittyen. Lue lisää

Uusin uutiskirje

Erotteleva kenttäkäymälä
Varusmiehet testaavat parhaillaan virtsan erottelevaa kenttäkäymälää puolustusvoimien harjoitusalueella Säkylässä © Sari Huuhtanen

Vesikirje 2/2019 Vesikirjeen aiheita ovat mm. varusmiesten virtsan ravinteiden talteenotto puolustusvoimien harjoitusalueella Säkylässä, pienoiskoptereiden käyttö jääpatojen havainnoinnissa ja monta muuta ajankohtaista aihetta.
Lue lisää...

Kaikki uutiskirjeet

Vesitilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Lounais-Suomessa ja Hämeessä kuivaa, suurten järvien pinnat vielä nousussa (Tulvakeskus 25.5.)
Jäät heikkoja jo Lapissakin (2.5.)
Lämpenevä sää kiihdyttää taas lumen sulamista (6.5.)
Pohjaveden pinnat laskevat (24.5.) Lue lisää

UUSI POLICY BRIEF

SYKE Policy Brief maankäyttö - palkkikuva 400 px

Maankäytön päätöksiin laajempi näkökulma
Maankäytön päätöksiin laajempi näkökulma. Uuden julkaisun aihe on ajankohtainen nyt, kun maankäyttö- ja rakennuslakia ollaan uudistamassa. Jotta yhteiskunta muuttuisi vähähiiliseksi ja toimisi kiertotalouden periaatteella tarvitaan nykyistä tiiviimpää yhteistyötä maankäytön eri suunnittelutasojen ja hallinnon eri sektoreiden kesken. Lue lisää uusimmasta Policy Briefistä

Tapahtumat

Lisää tapahtumia

Uusi julkaisu

Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2019

Uusi eliölajien uhanalaisuusarviointi osoittaa Suomen luonnon köyhtyvän edelleen. Arvioiduista yli 22 000 lajista 11,9 % on uhanalaisia, kun edellisessä arvioinnissa osuus oli 10,5 %. Uhanalaisia on kaikissa lajiryhmissä, suhteellisesti eniten linnuissa ja sammalissa. Suurin syy uhanalaistumiseen on lajien elinympäristöjen väheneminen ja laadullinen heikkeneminen. Paljon on tehtävissä uhanalaistumisen pysäyttämisessä, mutta toimilla on kiire. Tutustu uuteen uhanalaisarviointiin

Näin vaikutamme

Konenäöstä tehoa vieralajien seurantaan 

Drone 416
© Jari Silander

Haitallisia vieraskasvilajeja tunnistetaan ja kartoitetaan konenäön avulla SYKEn ja yhteistyökumppanien kehittämällä menetelmällä. Konenäön avulla säästetään tuhansia euroja, kun vieraslajin esiintymät löydetään ajoissa torjuttavaksi. Lisää 

Poimintoja tieteellisistä artikkeleista