Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tiedotteet

Vesi- ja levätilannekatsaukset

Uusimmat tiedotteet

RSS
 • Valtakunnallinen leväkatsaus 16.7.2020: Sinilevien määrä on runsastunut sekä merialueilla että sisävesillä 16.7.2020
  Sekä merialueilla että järvillä sinilevää on havaittu viime viikkoa enemmän, joskin vertailussa aikaisempiin vuosiin levähavaintoja on edelleen keskimääräistä vähemmän. Sinilevien määrä on tyypillisesti suurimmillaan heinäkuun lopulla ja elokuun alussa. Runsaasti tai erittäin runsaasti levää on havaittu vain kolmella sisävesien virallisella havaintopaikalla. Rannikkojen ja saaristojen virallisista havaintopaikoista vain neljältä on löytynyt runsaasti levää.
 • Valtakunnallinen leväkatsaus 9.7.2020: Sinilevätilanne on maltillinen sekä sisävesillä että merialueilla 9.7.2020
  Sinilevätilanne on jatkunut rauhallisena sekä sisävesillä että merialueilla. Tuulinen ja pilvinen sää on edelleen kuluvalla viikolla hillinnyt leväesiintymiä, ja epävakaan sään jatkuessa sinilevien pintakukintojen runsastumisen todennäköisyys säilyy pienenä.
 • Tehokkailla jäteveden puhdistusmenetelmillä voidaan vähentää lääkepäästöjä ympäristöön 6.7.2020
  Ympäristöön päätyvää lääkekuormaa voidaan vähentää puhdistamalla jätevettä alkuperäisillä päästölähteillä sairaaloissa, hoitolaitoksissa, kotitalouksissa ja lääketeollisuudessa, sekä tehostamalla jäteveden puhdistusta kunnallisilla puhdistamoilla. Laajassa tutkimushankkeessa tuotettiin uutta tietoa lääkeaineiden päästöjen vähentämisestä.
 • Valtakunnallinen leväkatsaus 2.7.2020: Sinilevätilanne rauhoittunut sekä merialueilla että sisävesillä 2.7.2020
  Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikoilla on havaittu viime viikkoa vähemmän sinilevää. Tuulinen ja pilvinen sää on hillinnyt sinilevän pintakukintojen esiintymistä merialueilla ja sisävesillä. Sinilevät voivat kuitenkin runsastua uudelleen sään lämmetessä ja tyyntyessä, joten loppukesän sääolosuhteet tulevat määrittämään sen, minkälainen sinileväkesästä muodostuu.
 • Koronakevät vaikuttanut suomalaisten luontosuhteeseen myönteisesti – tietoisuus luontomme suurimmasta uhasta edelleen hataraa 26.6.2020
  Neljännes suomalaisista kokee luontosuhteensa kehittyneen myönteisesti koronakevään aikana, selviää ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen suomalaisten luontosuhdebarometrista. Suurin osa on viettänyt enemmän aikaa luonnossa ja myös luonnon ja luontokohteiden arvostus on kasvanut. Koronan vaikutukset luontosuhteet näkyvät vahvimmin alle 25-vuotiailla.
 • Valtakunnallinen leväkatsaus 25.6.2020: Sinilevän määrä lisääntynyt merialueilla ja sisävesillä 25.6.2020
  Sinileviä on havaittu viime viikkoa enemmän sekä merialueilla että sisävesillä. Kesäkuun lämmin ajanjakso on lämpöaallolle tyypillisesti edesauttanut sinilevien runsastumista. Vaikka sinilevähavaintojen määrä onkin lisääntynyt, koskee merialueilla valtaosa sinilevähavainnoista edelleen vähäistä määrää sinilevää, ja pääosassa valtakunnallisen leväseurannan järvihavaintopaikoista sinilevää ei ole esiintynyt.
 • Mehiläistarhaajien viljelijöille tarjoamat pölytyspalvelut yleistymässä 24.6.2020
  Pölytyspalveluiden tarve on lisääntynyt viimeisen 10 vuoden aikana hyönteispölytteisten kasvien viljelyalan kasvun myötä. Mehiläispölytystä hyödynnetään peltokasveista eniten apilan, rypsin, härkäpavun ja kuminan viljelyssä ja puutarhakasveista pölytyspalveluita käytetään useimmiten mansikan, omenan, herukoiden ja puutarhavadelman tuotannossa. Pölytyspalveluja tarjoavat pääosin nuorehkot mehiläistarhaajat, joille tarhaus on pääelinkeino.
 • Metsätalouden vaikutukset pohjaveden laatuun ja määrään arvioidaan tarkemmin 24.6.2020
  Juuri käynnistyneessä yhteistyöhankkeessa kootaan tietopaketti metsänhoitotoimenpiteiden vaikutuksista pohjaveden laatuun ja määrään luokitelluilla pohjavesialueilla. Päivitetyn tiedon pohjalta kehitetään myös työkaluja metsätalouden toimenpiteiden hallintaan pohjavesialueilla. Tarkempaa tietoa tarvitaan, jotta metsänhoitotoimenpiteiden suositukset pysyvät ajan tasalla ja turvaavat hyvälaatuiset ja riittävät pohjavesivarannot.
Lisää tiedotteita
Julkaistu 4.6.2013 klo 15.00, päivitetty 9.9.2019 klo 7.14
Aihealue:
Kohderyhmä: