Finansiering

Finansieringen för Finlands miljöcentral (SYKE) består av direkt statlig budgetfinansiering och extern finansiering. År 2020 var SYKE:s verksamhetsfinansiering cirka 57,7 miljoner euro:

  • direkt statlig budgetfinansiering 25,4 miljoner euro (44 %)
  • extern finansiering 32,3 miljoner euro (56 %)

Verksamhetsfinansiering 

Verksamhetsfinansiering av SYKE 1996-2020. © SYKE

Konkurrensutsatt forskningsfinansiering

Konkurrensutsatt forskningsfinansiering av SYKE 2015-2020. © SYKE

Mera information

  • Tuula Pietilä, Finlands miljöcentral SYKE, förnamn.efternamn@ymparisto.fi [tuula.pietila]
Publicerad 29-03-2021 kl. 11.49, uppdaterad 29-03-2021 kl. 12.02
Ämne: