Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Dataskydd

Finlands miljöcentral SYKE hanterar personuppgifter bland annat vid undersökningar, framtagandet av tjänster och vid genomförandet av lagstadgade uppgifter. SYKE efterföljer EU:s allmänna dataskyddsförordning, dataskyddslagen samt eventuell särskild lagstiftning vid hanteringen av personuppgifter. I meddelandena om dataskydd nedan finns mer detaljerade beskrivningar om hanteringen av personuppgifter för varje register.

Publicerad 15-03-2021 kl. 11.11, uppdaterad 15-03-2021 kl. 11.11
Målgrupp: