Insiktsfulla lösningar, viktig information och stark kompetens

Finlands miljöcentral SYKE är ett multiprofessionellt forsknings- och expertinstitut. Vår viktigaste uppgift är att lösa aktuella samhällsfrågor som påverkar miljön.

Miljön är vår gemensamma sak.

Vi bygger upp ett hållbart samhälle. Vi erbjuder information, tvärvetenskaplig kompetens och sakkunnig service som behövs för offentligt och privat beslutsfattande.

Hos oss finns cirka 650 kompetenta experter och forskare. Vi bedriver intensivt och inspirerande samarbete med nationella och internationella partner.

SYKE har fyra verksamhetsställen i Helsingfors, Uleåborg, Jyväskylä och Joensuu.

 

Publicerad 12-05-2017 kl. 9.48, uppdaterad 23-03-2021 kl. 11.34
Ämne: