Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Algsituationen har lugnat sig, ett fåtal blågrönalgobservationer i insjöar och havsområden

© SYKE-material, innehåller modifierade Copernicus Sentinel-data (2021)

Pressmeddelande 22.7.2021
Blågrönalgsläget har lugnat ner sig både i insjöar och i havsområden. Nästan alla observationer gäller små mängder blågrönalger. I insjöar blandade Riikka-stormen ytvattnet, vilket gjorde att blågrönalgerna blandades med vattenmassorna. Vid Östersjöns kustområden förekommer nu betydligt mindre mängder blågrönalger, vilket ställvis beror på att vattenmassorna har blandats.

Vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Publikationer

EEA_climate_adaptation_publication_125pxSYKEs resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter.

Alla publikationer