Gå till innehållet

Fiskredskap bort från naturen! (sttinfo.fi)

Den här veckan har spöknät draggats utanför Raumo. Fisknät lyfts upp av Tomi Stolt. © Pekka Kotilainen

Pressmeddelande 17.5.2024
Re:Fish-projektet samlar in i sommar förlorade spöknät och andra fiskeredskap från fritidsfisket genom draggning och dykning. Dessutom arrangeras en kampanj i Skärgårdshavet där man samlar in gamla nät och annan plast innehållande fiskeutrustning från fritidsfiskare och sommarstugarnas lager.

Kommunernas klimatutsläpp har minskat med 36 procent jämfört med 2000-talets toppår (sttinfo.fi)

De finländska kommunernas utsläpp av växthusgaser sektorsvis åren 2005–2022
De finländska kommunernas utsläpp av växthusgaser sektorsvis åren 1990 och 2005–2022. Utsläppen har beräknats utan klimatkompensationer enligt Hinku-beräkningsreglerna. © Finlands miljöcentral

Pressmeddelande 16.5.2024
Enligt Finlands miljöcentral var trenden i kommunernas totala utsläpp av växthusgaser fortsatt nedåtgående år 2022. Utsläppen har minskat med 36 procent sedan toppåret 2006.

Våra projekt

Vi har hundratals pågående forsknings- och utvecklingsprojekt.

Syke som arbetsplats

Lär känna Syke som arbetsplats och se vilka jobbmöjligheter vi har tillgängliga.