Gå till innehållet

Blågrönalgsläget lugnt i sjöar och till havs, men det varma vädret kan fortfarande öka antalet blomningar mot slutet av sommaren

 

Pressmeddelande 4.8.2022
Blågrönalgsläget i sjöar har försämrats ställvis sedan förra veckan, även om den nationella situationen i insjöar är lugn. I havsområden har antalet ytblomningar minskat, och på många ställen har blågrönalgerna blandats med vattnet. Det varma och lugna vädret kan ytterligare öka antalet blågrönalgblomningar under sensommaren. Ställvis har döda blågrönalgceller drivit in på stränderna och färgat stränderna turkosa på grund av färgpigmentet i algerna.

 

Havsörnen har en betydande inverkan på storskarvarna

Merparten av storskarvens häckningsbestånd i Finland är numera koncentrerat till stora kolonier på över 500 par. I en stor koloni kan vissa en del av storskarvarna lyckas med häckningen trots örnarnas jakt.  © Heikki Kotiranta

Pressmeddelande 3.8.2022
Enligt en ny undersökning påverkar det växande havsörnbeståndet både placeringen för storskarvens häckningskolonier och deras ungproduktion. Havsörnen spelar en allt viktigare roll för att begränsa storskarvsbeståndet. Finlands storskarvsbestånd har inte ökat sedan 2015.

Ansvarsrapport

Syfta till en hållbarhetsomställning och utsläppsminskningar

Finlands miljöcentral har publicerat sin första ansvarsrapport om den egna verksamhetens inverkan på FN:s mål för hållbar utveckling 2021.

Publikationer

EEA_climate_adaptation_publication_125pxSYKEs resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter.

Alla publikationer