Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Projekt

Med det sökverktyget kan du hitta de pågående projekten och de projekt som var avslutade år 2012 eller senare.

Den senaste publicerade webbsidan presenteras överst i listan. 

De flesta projekten har sidor på finska, men några sidor finns också på svenska.

Projekt Skede
Kemiska stridsmedel i Östersjön: biotransformationsprodukter och deras toxicitet WARTOX

I det av Finlands Akademi finansierade WARTOX-projektet (2021–2023) undersöker man nedbrytningsprodukter av stridsmedel som är producerade av havsbottnens biota, samt ackumulering och toxicitet av ned...

Mikroplast i jordbruksmark — Utsläpp, effekter och minskning (MicrAgri)

Syftet med detta projekt är att identifiera de viktigaste utsläppskällorna av mikroplaster i jordbruksmark, bedöma effekterna av mikroplaster och plastersättande material på marken, hitta lämpliga met...

En klimathållbar lösning för växtunderlagsproduktion med våtmarksodling (Kasvua)

Det här projekt undersöker en alternativ växtunderlag för att ersätta växttorv. Projektet är en del av treåriga forsknings- och innovationsprogrammet Hiilestä kiinni (Fånga kolet) finansieras av Jord-...

Oljesanering av vrak inom programmet för effektiverat vattenskydd

Projektet utredar vilka vrak i finskt territorialvatten som inom en nära framtid kan medföra risk för oljeutsläpp. Målet är att hitta objekt som lämpar sig för oljesanering, slå fast ett objekt som sk...

Mot koldioxidneutrala kommuner och landskap (CANEMURE)

Projektet CANEMURE - Mot koldioxidneutrala kommuner och landskap främjar praktiska åtgärder för att begränsa klimatförändringen under sex år, 2018–2024. Förutom att främja miljöåtgärder ordnas i samba...

Bort med Skräpet!

Det främsta syftet med projektet är att utforma en vägkarta mot en skräpfri havsmiljö.

Circwaste - Mot en cirkulär ekonomi

CIRCWASTE (2016-2023) är ett LIFE IP-projekt som främjar en effektiv användning av materialflöden, förebyggande av uppkomsten av avfall och koncept för resurshantering.

Hållbar blå tillväxt främjas genom havsplanering (PLAN4BLUE)

Målet för projektet är att främja hållbar användning av havsområdena i Finska viken och Skärgårdshavet. Man strävar efter att utveckla kunnandet och metoderna inom havsplaneringen i Finland och Estlan...

Effektivisering av rening av läkemedelsrester i avloppsvatten vid utsläppskällor och effektivare behandling av läkemedelsavfall (EPIC)

Läkemedel hamnar i naturen bl.a. genom renat avloppsvatten och slam från reningsverken. Det gör vidareanvändningen av slammet krävande trots de näringsämnen som slammet innehåller. Det är viktigt att ...

Östersjöns realtida alguppföljning (Alg@line)

Alg@line svarade år 1993 på utmaningen att förbättra uppföljningen av Östersjöns pelagiala ekosystem. Innan 1993 gjordes endast ett fåtal provtagningar av forskningsfartyg, men de proven gav inte en o...