Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Edistyneitä koneoppimismenetelmiä biomonitorointiin (AMBI)

Projektikuvaus

Kehitän uusia koneälymenetelmiä ratkaisemaan tyypillisiä kuvapohjaiseen tunnistamiseen biomonitoroinnissa liittyviä haasteita. Kyseiset haasteet ovat i) eri lajien epätasainen esiintyminen kiinnostavimpien lajien ollessa harvinaisimpia, ii) kuvausolosuhteiden muutokset, jotka voivat heikentää tunnistustuloksia, iii) harvinaisten tai vieraslajien havaitseminen, kun näitä lajeja ei esiinny aiemmin kerätyssä opetusmateriaalissa ja iv) tunnistustehtävän hierarkkinen rakenne. Sovellan uusimpia koneälymenetelmiä ja ehdotan niihin parannuksia haasteiden ratkaisemiseksi.

Julkaisut

Jenni Raitoharju ja Kristian Meissner, On Confidences and Their Use in (Semi-)Automatic Taxa Identification, IEEE Symposium Series in Computational Intelligence, 2019 (hyväksytty).

Lisätietoja

Erikoistutkija Jenni Raitoharju

Julkaistu 15.10.2019 klo 16.50, päivitetty 15.10.2019 klo 17.27